การทำบัญชีรายรับรายจ่ายสำคัญอย่างไร

shutterstock_259060352หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รายได้มีไม่เพียงพอต่อรายจ่าย อยากออมเงินแต่ไม่มีเงินเหลือให้ออม ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้คงทำให้เกิดความเครียดและความกังวลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นเราควรกลับมาทบทวนรายได้และการใช้จ่ายของเราในแต่ละวันดูบ้าง โดยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย นั่นเอง

คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็น ยุ่งยาก จุกจิก และเสียเวลา แต่คนเหล่านี้จะรู้หรือไม่ว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีความสำคัญมากอย่างไร เพราะแม้กระทั้งธุรกิจ องค์กร บริษัทใหญ่โต ต่าง ๆ ก็ยังจำเป็นจะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายขององค์กรอย่างละเอียดยิบเลยที่เดียว โดยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะ บัญชีรายรับรายจ่าย จะแสดงข้อมูลเพื่อบอกเล่าถึงกิจกรรมที่คุณทำ พฤติกรรมที่คุณเป็น และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้คุณทราบว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแล้วคุณใช้จ่ายกับอะไรไปเท่าไหร่บ้าง และค่าใช้จ่ายไหนที่สำคัญและจำเป็น และค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่คุณใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ซึ่งพฤติกรรมการใช้เงินบางอย่างของคุณอาจจะทำให้คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเลย นอกจากนี้การบันทึกรายรับรายจ่ายยังเป็นตัวช่วยในการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี เพราะ “บันทึกรายรับรายจ่าย” จะช่วยให้คุณสามารถขจัดการใช้เงินที่ไม่จำเป็นไปได้ ทำให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนขึ้น และยังสามารถสร้างแนวทางของการไปถึงเป้าหมายนั้นได้ง่ายและรัดกุมมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ยังช่วยกระตุ้นความอยากเก็บเงินให้เราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วการทำบัญชีรายรับรายจ่ายยังทำให้คุณสามารถบริหารการใช้เงินของคุณให้มีประสิทธิภาพ เพราะ จะทำให้คุณกำหนดได้ว่าคุณควรจะใช้จ่ายเงินไปไหนทิศทางไหนเท่าไหร่ เช่น คุณอาจจะกำหนดว่าทั้งเดือนคุณจะใช้เงินในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยไม่เกินสองพันบาท บัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้คุณมองเห็นว่าทั้งเดือนคุณใช้จ่ายในส่วนนี้ไปแล้วเท่าไหร่ ใช้ไปกับไรบ้าง และยังเหลือเงินในส่วนนี้เท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นการคุณเตือนสติคุณในการใช้เงินมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้คุณก็จะเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของการใช้จ่ายในแต่ละวัน ทำให้รู้ว่าทำไมรายได้ของคุณถึงไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำไมคุณถึงไม่มีเงินเหลือสำหรับเก็บออม ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด