วางแผนค่าใช้จ่ายเพื่ออนาคตของลูกน้อย

การสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนา แต่การเดินทางไปถึงจุด ๆ นั้นนับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งการหางานทำเพื่ออาชีพและรายได้ที่มั่นคงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมไปถึงการวางแผนอนาคตให้กับลูกที่กำลังจะเกิด สำหรับพ่อแม่มือใหม่คงมีความกังวลกับปัญหาเหล่านี้ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับบทความนี้จะแนะนำถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคตของลูก ที่พ่อแม่มือใหม่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงวัยที่มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

  1. การเก็บเงินและทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนการตั้งครรภ์ เพราะหลังจากตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องเตรียมรับมือกับค่าฝากครรภ์ ค่าตรวจครรภ์ ค่ายาบำรุงต่าง ๆ รวมทั้งค่าเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน การเก็บเงินและทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้เสีย แต่วันนี้ย่อมทำให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ได้และสามารถจัดเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าได้ รวมไปถึงการคลอดก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นกัน เพราะนอกจากค่าผ่าตัดคลอดแล้วยังต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพของแม่และลูกอีกด้วย
  2. วัยเด็ก คือวัยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับอาหาร นม ข้าวของต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า เป็นต้น รวมไปถึงค่าวัคซีนต่าง ๆ
  3. เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน ควรหัดให้ลูกรู้จักออมเงินอาจเริ่มจากวันละ 5 บาทและมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกเพื่อลูกจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต ทั้งนี้พ่อแม่ควรทำบัญชีเงินฝากเพื่อแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาฝากเป็นทุนการศึกษาให้กับลูก ควรฝากเป็นประจำสม่ำเสมอ การเรียนของลูกควรคำนึงถึงรายได้ของผู้ปกครองว่าสามารถส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบได้หรือไม่ และสามารถหารายได้ให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตได้หรือไม่ เช่น ผู้ปกครองบางคนที่มีรายได้ไม่มากอาจส่งเสียให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาล หรือผู้ปกครองที่มีรายได้มากพออาจส่งเสียให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอินเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ควรคำนวณถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คุณภาพหลักสูตรและสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย
  4. เพิ่มรายได้เพิ่มอนาคต เมื่อเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นการมีเงินเก็บไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญ โดยการเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการออมเงิน สำหรับการเพิ่มรายได้นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การค้าขายทั้งการสินค้าออนไลน์ การขายของตามตลาดนัดหรือถนนคนเดิน รวมทั้งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการลงทุน พ่อแม่มือใหม่ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

เชื่อได้ว่าพ่อแม่ทุกคนต่างก็อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดี ดังนั้นการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ วางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีเพื่ออนาคตที่มั่นคงของลูกน้อย